Uśmiech Mony Lizy

Uśmiech Mony Lizy - Deborah Chiel Książka rozczarowała mnie. Niesie ze sobą wspaniałe przesłanie, ale jakoś nie potrafiła mnie zaciekawić ani wciągnąć w swoją treść.